Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 15 mei 2024

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 april 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 april 2024, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële v « Schendt artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met artikel 1022 (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2024004378
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest van 2 april 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 april 2024, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het de strafrechter ertoe verplicht de betaling aan de burgerlijke partij van een onderscheiden rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van elk van de beklaagden die schuldig is bevonden aan eenzelfde misdrijf en om die reden hoofdelijk is veroordeeld tot een burgerrechtelijke schadevergoeding, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een hoofdelijke veroordeling van dezelfde beklaagden tot het betalen van één rechtsplegingsvergoeding zou moeten worden uitgesproken door de burgerlijke rechter bij wie dezelfde herstelvordering aanhangig wordt gemaakt door het slachtoffer van het misdrijf ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 8206 van de rol van het Hof.

De griffier, Nicolas Dupont

^