Etaamb.openjustice.be
Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 04 oktober 2012

Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 220.580 van 13 september 2012 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 11 januari 2012 waarbij aan de heer Barthels, L., ontslag verleend is uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012205571
pub.
04/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 220.580 van 13 september 2012 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 11 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte, in 2012, van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Europese Muntunie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012009014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 18/01/2012 numac 2011003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten waarbij aan de heer Barthels, L., ontslag verleend is uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Riemst, in zoverre dit besluit hem de eretitel van zijn ambt niet toekent, vernietigd.

^