Etaamb.openjustice.be
Arrest van 19 juli 2012
gepubliceerd op 07 september 2012

Besluit van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel tot sluiting van de gewone zitting 2011-2012 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029379
pub.
07/09/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/19/2012029379/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Besluit van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel tot sluiting van de gewone zitting 2011-2012 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel


De Regering van de Federatie Wallonië-Brussel, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 32, § 1, § 3;

Gelet op het bijzonder decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202768 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zoals gewijzigd, tot organisatie van het stelsel van de zittingen van het Parlement van de Franse Gemeenschap sluiten tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, tot organisatie van het stelsel van de zittingen van het Parlement van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting 2011-2012 van het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt op 19 september 2012 te middernacht gesloten.

Art. 2.De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^