Etaamb.openjustice.be
Arrest van 18 december 2014
gepubliceerd op 03 februari 2015

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 januari 2011 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 16 februari 2009 betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015200287
pub.
03/02/2015
prom.
18/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 januari 2011 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 januari 2011 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp;

Op de voordracht van de Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.(Geldt niet voor de Nederlandse vertaling).

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Met toepassing van artikel 19, § 1, van het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp worden de volgende personen aangewezen als inspecteur: 1° Mevr.Gaetane Burnotte; 2° Mevr.Irma Ludes-Heinen; 3° Mevr.Karin Cormann. »

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1.1 ingevoegd, luidende : « Art. 1.1 De inspecteurs genoemd in artikel 1 beschikken over de bevoegdheden vermeld in artikel 19 van hetzelfde decreet. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 5.De minister bevoegd voor het Gezondheidsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 18 december 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^