Etaamb.openjustice.be
Arrest van 12 juli 2019
gepubliceerd op 26 juli 2019

Besluit van de Directeur-diensthoofd Economie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende aanstelling van de kwaliteitsauditors bedoeld in de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2019041538
pub.
26/07/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2019. - Besluit van de Directeur-diensthoofd Economie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende aanstelling van de kwaliteitsauditors bedoeld in de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau


De Directeur-diensthoofd Economie, Gelet op de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau, artikel 18, § 1 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019030571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen volgens comfortniveau sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen volgens comfortniveau, artikel 28, § 1 ;

Overwegende dat het, uit zorg voor efficiëntie, continuïteit en goede administratieve bestuur, van belang is om zonder uitstel de aanstelling van de ambtenaren onderworpen aan het hiërarchische gezag van de directeur-diensthoofd Economie als kwaliteitsauditors te regelen, Besluit :

Artikel 1.Uit de personeelsleden van de dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid worden, om de functie van kwaliteitsauditors te vervullen overeenkomstig artikel 28, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019030571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen volgens comfortniveau sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen volgens comfortniveau, de volgende agenten aangesteld - Mevrouw Pauline ES ; - Mevrouw Zoubaïda GAZZAL ; - Mevrouw Lobke KIELEMOES ; - Mevrouw Maud SCHYNS ; - Mevrouw Patricia VANHASSEL ; - Mevrouw Marie-Pierre VIVIER ; - Mevrouw Anaïs WODELET.

Art. 2.Dit besluit zal persoonlijk aan de personeelsleden meegedeeld worden en wordt van kracht op zijn handtekening. Het zal tevens worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 12 juli 2019.

Geert ROCHTUS

^