Etaamb.openjustice.be
Aanwerving van 19 januari 1999
gepubliceerd op 28 juli 1999

Beslissing van de Secretaris-generaal houdende **** van sommige bevoegdheden van de **** **** houdende organisatie van bepaalde **** bij het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
1999003354
pub.
28/07/1999
prom.
19/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 1999. - Beslissing van de Secretaris-generaal houdende **** van sommige bevoegdheden van de **** **** houdende organisatie van bepaalde **** bij het Ministerie van Financiën


De Secretaris-generaal, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****, inzonderheid op artikel 42, § 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969 en 1 augustus 1975, en op artikel 70bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 augustus 1975 en 14 september 1994;

Gelet op de beslissingen van de **** **** van 5 december 1977 en 26 november 1984 die betrekking hebben op de delegatie van sommige bevoegdheden houdende organisatie van bepaalde **** bij het Ministerie van Financiën;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** **** van 19 januari 1999 : Besluit :

Artikel 1.De Directeur-generaal van de Algemene Diensten wordt aangewezen om de bevoegdheden uit te oefenen gedelegeerd aan de Secretaris-generaal bij de beslissingen van de **** **** van 5 december 1977 en 26 november 1984 met betrekking tot de delegatie van sommige bevoegdheden houdende organisatie van bepaalde **** bij het Ministerie van Financiën.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking met ingang van 20 januari 1999.

****, 19 januari 1999.

****. ****

^