Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 21 juni 2021

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021042151
pub.
21/06/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling


DE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN DE GROTESTEDENBELEID, Gelet op de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluiten betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de artikelen 2, 16°, 8, 31 en 35, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling sluiten betreffende de oprichting van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, de artikelen 3 en 4, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling: 1° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige koepel: Thierry Kesteloot en Rudy de Meyer;2° als vertegenwoordigers van de Franstalige koepel: Naine Gouzée en Arnaud Zacharie;3° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige academische wereld: Koen De Feyter en Constanza Para;4° als vertegenwoordigers van de Franstalige academische wereld: Philippe Baret en An Ansoms.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling: 1° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige koepel: Katelijne Suetens en Karin Debroey;2° als vertegenwoordigers van de Franstalige koepel: Sophie Wintgens en Thierry Aerts;3° als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige academische wereld: Pascal Boeckx en Robert Malina;4° als vertegenwoordigers van de Franstalige academische wereld: Sebastian Santander en Julie Hermesse.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 april 2021.

M. KITIR

^