Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 03 november 2021

Wijziging van de deelnemingsregels van Euromillions van 23 oktober 2019 Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021033658
pub.
03/11/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Wijziging van de deelnemingsregels van Euromillions van 23 oktober 2019 Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op de Deelnemingsregels van EuroMillions van 23 oktober 2019;

Heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 20 oktober 2021 de volgende wijzigende reglementsbepalingen vastgelegd:

Artikel 1.Artikel 6, § 2, tweede lid, 2° en 3°, van de Deelnemingsregels van EuroMillions van 23 oktober 2019 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit wijzigingsreglement is van toepassing vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 oktober 2021.

Het Directiecomité van de Nationale Loterij

^