Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 22 juli 2019

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013411
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking


Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^