Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 14 maart 2018

Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kre(...)

bron
europese centrale bank
numac
2018030599
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

EUROPESE CENTRALE BANK


Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen) Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen, heeft de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank op 27 februari 2018 zijn toestemming verleend voor de overdracht van algemeenheid, voorzien op 1 april 2018, van Record Credit Services CVBA, met maatschappelijke zetel te 4000 Liège, Rue des Guillemins 26, bus 0011 aan de Belgische kredietinstelling Record Bank NV, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Henri Matisselaan 16, zoals uiteengezet in het voorstel van overdracht van algemeenheid van 14 september 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 770 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen is iedere gehele of gedeeltelijke overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 77 van voornoemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de toezichthouder is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze publicatie vindt plaats door de Nationale Bank van België, die hierbij handelt in opdracht van de Europese Centrale Bank.

Frankfurt, 27 februari 2018.

P. SENKOVIC, Secretaris van de Raad van Toezicht.

Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme

^