Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 september 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, j) (Urologie) van de nomenclatuur(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022373
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 september 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 2 december 2013 de hiernagaande beslissing genomen : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, j) (Urologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregel 10 wordt opgeheven.

Deze opheffing heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2014.

De Leidend ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, G. PERL

^