Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 16 november 2010

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009901
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en; de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na **** van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^