Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 23 september 2008, wordt (36646)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008095265
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 23 september 2008, wordt ingeschreven als hypotheekonderneming de naamloze vennootschap « Royal Street », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Vorstlaan 25, te 1170 Brussel. (36646)

^