Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 03 oktober 2008

gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2008 (1)
numac
2008040207
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JULI 2008 (1)


gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^