Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** Merci, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009700
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** Merci, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^