Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigin Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 611 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 38 Samen(...)

bron
raad van state
numac
2006038043
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 611 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 38 Samenstelling van de raad van bestuur zoals deze blijkt uit de algemene vergadering van 26 februari 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State, Ve Vakantiekamer, op 14 juli 2006.

Voor de hoofdgriffier van de Raad van State, M.-Chr. MALCORPS, griffier.

^