Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 02 oktober 2002

ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
algemene staat der kredietinstellingen
numac
2002040205
pub.
02/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN


ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^