Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 21 september 2002

Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014157
pub.
21/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissionair worden ingetrokken (zestiende lijst).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^