Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 12 december 2002

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 2 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 200.273 Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011498
pub.
12/12/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 2 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 200.273 toegekend aan de S.A. Belgian Euro-Finance, Houba de Strooperlaan 790, te 1020 Brussel, ingetrokken voor een duur van twee weken.

Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad .

^