Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 22 juni 2002

Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 Rechtsgebied van het hof van beroep te Gent Plaatsvervangend voorzitter : De heer Janssen, (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009599
pub.
22/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 van voornoemde wet, met ingang van en voor een termijn vermeld na hun naam : Rechtsgebied van het hof van beroep te Gent Plaatsvervangend voorzitter : De heer Janssen, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 juni 2002).

De heer Claeys, J.-Cl., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent (voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 juni 2002).

^