Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 13 september 2002

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière « rue du Moulin à eau », weide voor een oppervlakte volgens het meten voor 8 a 55 ca, gekadastreerd(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002003411
pub.
13/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (Saint-Vaast) « rue du Moulin à eau », weide voor een oppervlakte volgens het meten voor 8 a 55 ca, gekadastreerd of het geweest zijnde wijk C zonder nummer, palende of gepaald hebbende aan « la rue du Moulin à eau », aan het Waalse Gewest, aan « I.D.E.A. Hennuyère », aan Michiels, Robert en aan Baele, Edith of vertegenwoordigers.

Gewestplan : groengebied.

Prijs : 2.137 euro buiten de kosten.

De eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te 6000 Charleroi, place Albert Ier 4, bte 12, 19e étage.

Tel. : 071-27 22 40.

Verwijzing : 55022/300/GL.

^