Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 21 augustus 2002

Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003354
pub.
21/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen haar toestemming verleend voor de overdracht door de naamloze vennootschap Dexia Bank België (voorheen : Artesia Banking Corporation), Pachecolaan 44, 1000 Brussel, aan de naamloze vennootschap naar Frans recht Banque Cortal, Koningsstraat 145, 1000 Brussel, van de rechten en verplichtingen van alle "Cortal" rekeningen die een nummer hebben dat begint met de code "561", zoals vastgelegd door partijen in hun overeenkomst met bijlagen van 21 februari 2002.

Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 30 van voornoemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 2002.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

^