Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 06 april 2001

Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 21 februari 2001 de heer Henri Boel gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof met ingang van 14 maart 2001.

bron
arbitragehof
numac
2001021210
pub.
06/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 21 februari 2001 de heer Henri Boel gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof met ingang van 14 maart 2001.

^