Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 08 september 1999

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen :(...) Gemeente Floreffe, 1 e afdeling Percelen grond gekadastreerd sectie F, nrs. 62/02 en 1(...)

bron
ministerie van financien
numac
1999003189
pub.
08/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Floreffe, 1e afdeling Percelen grond gekadastreerd sectie F, nrs. 62/02 en 116/02, met een oppervlakte van 2 a 25 ca, palende aan de medebelanghebbenden Namèche en de maatschappij « Ferme du Bois Sacré » (woongebied met een landelijk karakter).

Prijs : 15 000 frank, buiten de kosten (12,5 % registratie + 8 000 F voorraad voor zegels en overschrijving).

Eventuele bezwaren en hogere aanboden dienen binnen de maand van onderhavig bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Namen, avenue de Stassart 10 (tel. 081/72 76 81).

Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Dinant - 6e divisie - Thynes Perceel grond, gekadastreerd sectie C, zonder nummer, groot 35 a 52 ca.

Grenzende aan Société immobilière de Thynes en het Waalse Gewest.

Het goed is in agrarisch gebied gelegen en is vrij van gebruik.

Prijs : F 65 000, buiten de kosten (12,5 % registratie + F 8 000 voorraad voor zegels en overschrijving).

Eventuele bezwaren en hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van onderhavig bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Namen, avenue de Stassart 10 (tel. : 081/72 76 90).

Het Waalse Gewest en de Belgische Staat zijn voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeger Jumet) Straat « Dewerpe » 66, een huis en tuin, voor een oppervlakte van 3 a 59 ca, gekadastreerd of het geweest zijnde wijk C, nr. 832 S en deel zonder nummer, palende of gepaald hebbende aan de straat « Dewerpe », aan de straat « du Cerisier », en aan Ditroia-Tissino, Claudio, of vertegenwoordigers.

Gewestplan van Charleroi (plaat 46/8) : woongebied.

Prijs : F 750 000 of 18 592,01 euros, buiten de kosten.

De eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te 6000 Charleroi, place Albert Ier 4, bus 12, 19e verdieping (tel : 071/31 22 10 - uitbr. 235).

Verwijzing : V.52011/453 en V.52034/024/GL.

^