Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 november 2015
gepubliceerd op 19 januari 2016

Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, ondertekend te Brussel op 21 mei 2014 . - Addendum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015005
pub.
19/01/2016
prom.
27/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


27 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, ondertekend te Brussel op 21 mei 2014 (1). - Addendum


Lijst van de gebonden staten (geactualiseerd)

Staten

Datum Authentificatie

Type instemming

Datum instemming

Datum Inwerkingtreding

BELGIE

21/05/2014

Kennisgeving

27/11/2015

01/01/2016

BULGARIJE

21/05/2014

Kennisgeving

01/01/2016

CYPRUS

21/05/2014

Kennisgeving

14/10/2015

01/01/2016

DENEMARKEN

21/05/2014

Kennisgeving

01/01/2016

DUITSLAND

21/05/2014

Kennisgeving

28/10/2015

01/01/2016

ESTLAND

21/05/2014

Kennisgeving

25/11/2015

01/01/2016

FINLAND

21/05/2014

Kennisgeving

13/05/2015

01/01/2016

FRANKRIJK

21/05/2014

Kennisgeving

19/06/2015

01/01/2016

GRIEKENLAND

21/05/2014

Kennisgeving

04/12/2015

01/01/2016

HONGARIJE

21/05/2014

Kennisgeving

29/12/2015

01/01/2016

IERLAND

21/05/2014

Kennisgeving

26/11/2015

01/01/2016

ITALIE

21/05/2014

Kennisgeving

30/11/2015

01/01/2016

KROATIE

21/05/2014

Kennisgeving

01/01/2016

LETLAND

21/05/2014

Kennisgeving

04/12/2014

01/01/2016

LITOUWEN

21/05/2014

Kennisgeving

25/11/2015

01/01/2016

LUXEMBURG

21/05/2014

Kennisgeving

11/01/2016

01/01/2016

MALTA

21/05/2014

Kennisgeving

30/11/2015

01/01/2016

NEDERLAND

21/05/2014

Kennisgeving

11/11/2015

01/01/2016

OOSTENRIJK

21/05/2014

Kennisgeving

17/11/2015

01/01/2016

POLEN

21/05/2014

Kennisgeving

01/01/2016

PORTUGAL

21/05/2014

Kennisgeving

23/10/2015

01/01/2016

ROEMENIE

21/05/2014

Kennisgeving

01/01/2016

SLOVAKIJE

21/05/2014

Kennisgeving

04/02/2015

01/01/2016

SLOVENIE

21/05/2014

Kennisgeving

25/11/2015

01/01/2016

SPANJE

21/05/2014

Kennisgeving

15/10/2015

01/01/2016

TSJECHISCHE REP.

21/05/2014

Kennisgeving

01/01/2016


(1) Zie Belgisch Staatsblad d.d. 30/12/2015. Overeenkomstig haar artikel 11 is de Overeenkomst in werking getreden op 01/01/2016.

^