Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 mei 2017
gepubliceerd op 20 juni 2017

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012598
pub.
20/06/2017
prom.
22/05/2017
ELI
eli/wet/2017/05/22/2017012598/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2017. - Wet die naturalisaties verleent


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de **** nationaliteit teneinde het verkrijgen van de **** nationaliteit **** te maken, wordt de naturalisatie verleend aan: ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 22 mei 2017.

**** **** **** : De Minister van ****, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De Minister van ****, ****. ****

^