Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 februari 2010
gepubliceerd op 26 februari 2010

Bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof"

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2010200324
pub.
26/02/2010
prom.
21/02/2010
ELI
eli/wet/2010/02/21/2010200324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2010. - Bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen

Art. 2.In artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, vervangen bij de wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 3.In artikel 16ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 4.In artikel 24bis, § 2, 8°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 5.In artikel 92bis, § 5, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Arbitragehof

Art. 6.In het opschrift van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Arbitragehof wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 7.In het opschrift van Titel I van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 8.In artikel 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 9.In artikel 8, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 10.In artikel 9 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 11.In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 12.In artikel 12, § 1, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 13.In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 14.In artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 15.In artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 16.In artikel 18 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 17.In artikel 20, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 18.In artikel 26 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 19.In artikel 27, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 20.In artikel 28 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 21.In artikel 29, § 1, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 22.In artikel 30 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 23.In het opschrift van Titel II van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 24.In het opschrift van Titel II, Hoofdstuk I, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 25.In artikel 31 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 26.In artikel 33 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 27.In artikel 34, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 27 maart 2006, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 28.In artikel 35, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 29.In artikel 39 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 30.In artikel 40 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 31.In artikel 41, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 24 juni 2000 en 27 maart 2006, wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 32.In artikel 42, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 33.In artikel 43, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 34.In artikel 48, § 1, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 35.In artikel 49 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 36.In artikel 50 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 37.In artikel 52, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 38.In artikel 53 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 39.In het opschrift van Titel III van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 40.In artikel 55, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 41.In artikel 56 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 42.In artikel 57 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 43.In het opschrift van Titel IV, Hoofdstuk I, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 44.In artikel 62, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 45.In het opschrift van Titel IV, Hoofdstuk II, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 46.In artikel 66 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 47.In het opschrift van Titel V van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 48.In artikel 70 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof sluiten, wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 49.In artikel 87 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 50.In artikel 100, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 51.In artikel 110, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Art. 52.In artikel 123 van dezelfde wet wordt het woord "Arbitragehof" telkens vervangen door de woorden "Grondwettelijk Hof".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, S. VANACKERE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Nota (1) Stukken van de Senaat : 4-514 - 2007/2008 : Nr.1 : Voorstel van bijzondere wet van de heer Delpérée.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Handelingen van de Senaat : 24 april 2008.

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-1114/ (2007/2008) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Advies van de Raad van State. 52-1114/ (2008/2009) : 003 : Amendementen. 004 : Advies van de Raad van State. 52-1114/ (2009/2010) : 005 : Verslag. 006 : Tekst aangenomen door de commissie. 007 : Amendement. 008 : Aanvullend verslag. 009 : Tekst aangenomen door de commissie. 010 : Aanvullend verslag. 011 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden naar de Senaat.

Integraal verslag : 22 december 2009.

Stukken van de Senaat : 4-514 - 2009/2010 : Nr. 5 : Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat.

Nr. 6 : Verslag.

Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 14 januari 2010.

^