Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 augustus 2000
gepubliceerd op 20 februari 2003

Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 . - Addendum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015023
pub.
20/02/2003
prom.
20/08/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


20 AUGUSTUS 2000. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 (1). - Addendum


Overeenkomstig zijn artikel 13 is deze overeenkomst op 24 mei 2002 in werking getreden. _______ Nota (1) Zie het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2003 (editie 1, bl. 1923-1928).

^