Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 maart 2018
gepubliceerd op 03 september 2019

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren. - Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019013993
pub.
03/09/2019
prom.
11/03/2018
ELI
eli/wet/2018/03/11/2019013993/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


11 MAART 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren. - Duitse vertaling


De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 11 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren (Belgisch Staatsblad van 23 maart 2018).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^