Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 25 mei 2023

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 mei 2023 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023041813
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 mei 2023 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ligue belge de la Sclérose en Plaques - Communauté française » te NANINNE om in de provincies Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen, Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden van 15 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 onder de benaming « L'OPERATION CHOCOCLEF ».

^