Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000682
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Vrienden van de Vredeseilanden en de Aktie Vredesbrood », afgekort : « De Vredeseilanden » te Hoei, om in de provincies Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg, Waals-Brabant, in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Tervuren en Wezembeek-Oppem een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden van 16 tot en met 18 januari 2009.

^