Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 31 juli 2003

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 2 dec Bij ministerieel besluit van 6 januari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 22(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000385
pub.
31/07/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 2 december 2002 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 6 maart 2002, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. GRIFOEN SECURITY, wordt in artkel 2, § 1, de activiteit van « bescherming van personen » toegevoegd.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 22 maart 2001, tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. SECUNET, worden in artikel 1 na de woorden « beheer van alarmcentrales » de woorden « met inbegrip van het beheer van volgsystemen » toegevoegd, met ingang van 26 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 21 januari 1998 tot vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. SECURILINK, worden in artikel 1 na de woorden « beheer van alarmcentrales » de woorden « met inbegrip van het beheer van volgsystemen » toegevoegd, met ingang van 10 oktober 2002.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 oktober 2002 tot vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. INITIAL SECURITY, worden in artikel 2, § 1, na de woorden « beheer van alarmcentrales » de woorden « met inbegrip van het beheer van volgsystemen » toegevoegd, met ingang van 9 juli 2002.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 25 februari 1999, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. BLOK SECURITY MOBILE, worden in artikel 2, § 1, de activiteit van « toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen, uitgeoefend zonder hond », toegevoegd.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 4 juli 2002, houdende de vergunning van 4 juli 2002, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de heer Patrick Wittevrongel die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Master Protection Agency, wordt in artikel 2, § 1, toegevoegd : De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen, worden uitgeoefend zonder hond.

In het geval dat de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, kunnen deze activiteiten worden uitgeoefend met hond.

In de gevallen waar gebruik mag worden gemaakt van een hond, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd : - de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden; - i ndien andere personen dan de bewaker-hondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf.

^