Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 31 juli 2003

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakin(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000380
pub.
31/07/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0105.03, aan de b.v.b.a. Management Security Productions gevestigd te 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur 251.

De vergunning zoals voorzien heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2003, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0106.03, aan de heer Demeyer, Steve, gevestigd te 5650 Vogenée, rue du Monument 49.

De vergunning zoals voorzien heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

^