Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 13 december 2001

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001132
pub.
13/12/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereld-Missiehulp » te Boechout om een huis-aan-huis collecte van kleding, niet-bederfbare voedingsmiddelen en eventueel te herstellen materieel te houden in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant evenals in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad van 1 november 2001 tot en met 31 oktober 2002.

^