Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 25 januari 2001

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 20 decemb (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000014
pub.
25/01/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 20 december 2000 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 161 009 05 aan de b.v.b.a. Alarmcentrale, gevestigd te 2060 Antwerpen, Handelsstraat 66, opgeheven vanaf 17 november 1999.

^