Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 18 maart 2000

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** heer **** ****, wonende te 1861 ****, **** 1****. Bij ministerieel besluit van 1(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000928
pub.
18/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 25 oktober 1999 worden de volgende personen niet gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer **** ****, wonende te ***** ****, **** 1****. Bij ministerieel besluit van 12 november 1999 wordt de volgende persoon niet gemachtigd het beroep van privé-detective, uit te oefenen : De heer **** ****, wonende te ***** ****, **** de la **** 86.

Bij ministerieel besluit van 17 november 1999 wordt de volgende persoon niet gemachtigd het beroep van privé-detective, uit te oefenen : De heer **** ****, wonende te ***** ****, **** **** **** 12.

^