Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 08 september 1999

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** ministerieel besluit van 23 juni 1999 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000623
pub.
08/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999 wordt de heer **** ****, wonende te ***** ****-****-****, **** **** 118, niet gemachtigd het beroep van privé-detective, uit te oefenen. Bij ministerieel besluit van 23 juni 1999 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de ***** hebbende zijn vestigingsplaats te 1410 ****, **** **** **** 93, niet vernieuwd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 juni 1998.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 1999 worden de volgende personen niet gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen : de heer **** ****, wonende te ***** ****, **** 165; de heer ****, ****, wonende te ***** ****, **** 16; de heer **** ****, wonende te ***** ****-****-****, **** de **** 32; de heer **** ****, wonende te ***** ****, **** de la **** 21; de heer **** ****, wonende te ***** ****, **** des **** 50; de heer **** ****, wonende te ***** ****, **** des **** 65; de heer **** ****, wonende te ***** ****, ****'**** 18.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 1999 wordt de volgende persoon niet gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen : de heer **** ****, wonende te ***** ****, route de **** 114.

^