Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 24 november 2022

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerecht(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022042764
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke ****. - **** betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving.Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerechten van het arrondissement ****: 4*. - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerechten van het arrondissement ****: 2 (****). - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de rechtbank van eerste aanleg ****: 1. - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** ****, gerechtelijk arrondissement ****: 2. - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** ****, gerechtelijk arrondissement ****: 3.

**** Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van : - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor alle federale departementen (****22011). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** office management (****/****/****) (niveau ****) voor Federaal **** voor de **** van de **** (****21408). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** talenten (****/****/****) (niveau ****) voor **** ****, ****.****.****., **** en **** (****21268). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor Federaal **** voor de **** van de **** (****21424). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor de **** **** (****21333). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor **** (****22062). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van de vergelijkende selectie van **** **** in verschillende kantoren (****/****/****) (niveau ****) voor de **** voor **** (****21311). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor de **** ****. - **** (****21274). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor de **** **** (****22019). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor **** **** (****22070). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor **** **** **** (****22072). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor **** **** (****22190). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** sociale zekerheid zelfstandigen (****/****/****) (niveau ****) voor het **** voor de **** Verzekeringen der **** (****22224). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor de **** der **** (****22248). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van **** **** Sociale **** (****/****/****) (niveau ****) voor de **** voor Sociale **** (****22266). - een attest van slagen in de vergelijkende selectie van alle **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor **** **** en de **** **** (****22414).

**** bepalingen Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287**** § 3 van het Gerechtelijk ****).

Bepalingen inzake de taalkennis **** kennis van het **** en van het **** is vereist van de kandidaten voor de vacante plaatsen in de griffie van de gerechten die aangeduid zijn met een sterretje (*), overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 53 en 54bis van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in ****.

Aan deze vereisten en de **** opgenomen in het Gerechtelijk ****, moet worden voldaan op het ogenblik van het afsluiten van de termijn voor ****.

**** **** kandidaten worden geacht **** te zijn op het ogenblik van benoeming.

Selectieprocedure: **** kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287**** van het Gerechtelijk ****) via «*****» (****.****.****).

**** **** **** van de kandidaten in «*****» wordt gebruikt als aanvullende informatie.

De selectieprocedure wordt volledig elektronisch gevoerd. **** onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische **** zal onontvankelijk verklaard worden.

**** kandidaten zullen via ****-mail uitgenodigd worden voor een bijkomende proef.

**** **** en de functiebeschrijvingen kunnen opgevraagd worden via het ****-**** werving.****@****.****.****.

Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.

^