Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 april 2020

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket van het hof van beroep Luik : 5; Assi Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020030452
pub.
03/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering.Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket van het hof van beroep Luik : 5;

Assistent dossierbeheer bij het parket Luik, afdelingen Luik en Hoei : 13;

Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van: - een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C (BFG20003, georganiseerd door Selor voor de Rechterlijke Orde.

Algemene bepalingen Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287quinquies § 3 van het Gerechtelijk Wetboek).

Nationaliteitsvoorwaarde De kandidaten worden geacht Belg te zijn op het ogenblik van benoeming.

Selectieprocedure: De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek) via « Mijn Selor » (www.selor.be).

De selectieprocedure wordt volledig elektronisch gevoerd.

Elke onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden.

De functiebeschrijvingen kunnen tevens opgevraagd worden via het e-mailadres exsel@just.fgov.be.

^