Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2008 : - bladzijde 49513 : regel 8, is de vacante plaats van assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie « dossierb regel 16, lezen « 3 », i.p.v. « 2 »; regel 18, bijvoegen : « Duitstalig »; - bladzijde 49514,(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009837
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2008 : - bladzijde 49513 : regel 8, is de vacante plaats van assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie « dossierbeheer » geannuleerd; regel 16, lezen « 3 », i.p.v. « 2 »; regel 18, bijvoegen : « Duitstalig »; - bladzijde 49514, regel 13, lezen : « 1 », i.p.v. « 2 ».

^