Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-beroepsofficieren in 2006. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 221 van 12 juli 2006, ****. 35082, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen :

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007214
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-beroepsofficieren in 2006. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 221 van 12 juli 2006, ****. 35082, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie is het aantal vacatures als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^