Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 07 juni 2004

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1, vanaf 1 januari 2005; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, vanaf 1 m - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charler(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009405
pub.
07/06/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1, vanaf 1 januari 2005; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, vanaf 1 maart 2005; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan Mevr. de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - 3/P/R.O. II, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

^