Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 25 januari 2002

Oproep tot de kandidaten voor een betrekking als assistent-deskundige Elk jaar stelt het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking jonge specialisten, universitairen of houders van een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van v(...) Van de kandidaten wordt een nuttige beroepservaring van minstens twee jaar verwacht. De leeftijd(...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015001
pub.
25/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Oproep tot de kandidaten voor een betrekking als assistent-deskundige Elk jaar stelt het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) jonge specialisten, universitairen of houders van een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van verschillende organisaties van de Verenigde Naties.

Van de kandidaten wordt een nuttige beroepservaring van minstens twee jaar verwacht.

De leeftijdsgrens is 32 jaar, bereikt op 31 december.

De kandidaten moeten met gunstig gevolg de vormingscyclus georganiseerd door het DGIS hebben gevolgd. Ze kunnen zich aanbieden voor maximum 3 posten.

De arbeidsovereenkomsten worden afgesloten tussen de assistent-deskundige en de internationale organisatie voor een periode van één jaar. Mits een gunstige beoordeling, mag het contract verlengd worden voor een totale maximale periode van 3 jaar.

De assistent-deskundigen zijn volledig ten laste van de Belgische Schatkist.

De aangeduide kandidaten zullen binnen de drie maanden die volgen op hun erkenning door de betrokken organisatie van de Verenigde Naties, hun post opnemen.

Elke kandidaat is gebonden te antwoorden op de huidige oproep niettegenstaande elke voorafgaande kandidatuur.

De indieningstermijn voor de kandidaten is vastgesteld op 30 kalenderdagen die volgen op de publicatie van deze oproep (van 25 januari tot en met 23 februari 2002) in het Belgisch Staatsblad verwacht op volgend adres : DGIS Dienst D43/ExAss/JPO/mf Brederodestraat, 6 1000 Brussel e-mail : marielle.freudenthal@diplobel.fed.be De inschrijvingsformulieren en de postbeschrijving zullen worden overgemaakt. 2002 POSTBESCHRIJVINGEN Assistent Deskundigen - Junior professional officers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2002 DESCRIPTION DE POSTES Experts-associés - Junior professional officers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Les postes suivants, également financés par la Belgique, sont réservés à des candidats ressortissants des pays en développement.

Il convient d'envoyer les candidatures DIRECTEMENT à l'organisation concernée SUD 2002 DESCRIPTION DE POSTES Experts associés - Junior professional officers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^