Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 20 september 2002

Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, Ieper en Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administrat(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...)

bron
federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013121
pub.
20/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte (man of vrouw) bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, Ieper en Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arbeidsbetrekkingen, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit bericht.

Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn;2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen door de Koning georganiseerd voor een examencommissie die wordt ingesteld door de Minister van Justitie.Licentiaten in de rechten en houders van het getuigschrift van kandidaat-griffier of kandidaat-secretaris zijn van het vergelijkend examen vrijgesteld.

^