Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 27 maart 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2002, bladzijde 8914, regels 52 en 53, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t

bron
ministerie van justitie
numac
2002009302
pub.
27/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2002, bladzijde 8914, regels 52 en 53, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, geannuleerd.

^