Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 09 januari 2002

Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 9 oktober 2001 heeft de algemene vergadering van de Raad Eerste kandidaat : met eenparigheid van stemmen. De heer Jacques van Compernolle, gewoon hoogle(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001311
pub.
09/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 9 oktober 2001 heeft de algemene vergadering van de Raad van State een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving en samengesteld als volgt : Eerste kandidaat : met eenparigheid van stemmen.

De heer Jacques van Compernolle, gewoon hoogleraar aan de U.C.L., assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Tweede kandidaat : de heer Henri Simonart, hoogleraar aan de U.C.L. Derde kandidaat : De heer Henri Bosly, gewoon hoogleraar aan de U.C.L. De eerste kandidaat werd met eenparigheid van stemmen voorgedragen. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de unanieme voordracht van de Raad van State aangenomen en heeft de Senaat hiervan op de hoogte gebracht per brief van 3 januari 2002.

^