Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 22 september 2000

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2000, bladzijde 26633, regel 8, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doo In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000, bladzijde 29357, regel 49, is de vacante plaa(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009835
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2000, bladzijde 26633, regel 8, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik geannuleerd.

In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000, bladzijde 29357, regel 49, is de vacante plaats van beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, geannuleerd.

In het Belgisch Staatsblad van 7 september 2000, bladzijde 30634, regel 20, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, geannuleerd.

^