Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 29 februari 2000

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1; - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009193
pub.
29/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1; - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 1999.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^