Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Brussel : 1; - Marche-en-Famenne : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

bron
ministerie van justitie
numac
1998009822
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Brussel : 1; - Marche-en-Famenne : 1.

De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^