Etaamb.openjustice.be
Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 15 december 1999

Samenstelling van een **** van **** griffier voor Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****-****(...) 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****-****. 4. ****, ****, ****(...)

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008429
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET ****


Samenstelling van een **** van **** griffier voor Tewerkstelling en **** (****98841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****.2. ****, ****, ****.3. ****, ****, ****-****.4. ****, ****, ****-****-****.5. ****, ****, **** (**** ****).6. ****, ****, ****.7. ****, ****, ****.8. ****, ****, ****.9. ****, ****, ****-****-****.10. ****, ****, **** (****).11. ****, ****, ****.12. ****, ****, ****.13. ****, ****, ****.14. ****, ****, ****.15. ****, ****, ****.16. ****, ****, ****.17. ****, ****, **** (****).18. ****, ****, ****.19. ****, ****, ****.20. ****, ****, ****.21. ****, ****, ****.22. ****, ****, ****.23. ****, ****, ****.24. ****, ****, ****.25. ****, ****, ****.26. **** ****, ****, ****.27. ****, ****, ****.28. ****, ****, ****.29. ****, ****, ****-****. 30. ****, ****, **** (****).

^